-->
close
elon777

เรื่องย่อ

Miss Ye in Wonderland ซับไทย พนักงานออฟฟิศ Ye Wan Ge ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกลายเป็นสาวรวยโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอคิดว่าเธอสามารถกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้หากเธอตั้ง Feng Mu Chen นักแสดงนำชายและนักแสดงนำหญิงที่มีคุณธรรม Lu Wan Qing ร่วมกัน หลังจากล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า เธอตระหนักว่าเธอสามารถจากไปได้อย่างแท้จริงหลังจากเสร็จสิ้นเนื้อเรื่องข้างเคียง โครงเรื่องทางอารมณ์ และโครงเรื่องอาชีพในระบบ

ซับไทย เร็วๆนี้
0 /10
เร็วๆนี้

แสดงความคิดเห็น

สุ่มหนังเรื่องอื่นๆ
0
เร็วๆนี้